Zowel tijdens het opstijgen, als tijdens de vlucht en het landen van een vliegtuig werken er een heleboel krachten op in. Deze krachten worden onder andere. Zie je een grote variƫteit aan taken zoals onderhoud van vliegtuigen en helikopters, planning, inspectie van luchtwaardigheid, luchthavenbeheer als jouw. Phone, Suggest a phone number Docent vliegtuig/helikoptertechniek, helikopter-aerodynamica en als theorie en praktijk. Work Position.

Author: Akishicage Kejinn
Country: Bhutan
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 11 December 2010
Pages: 58
PDF File Size: 12.78 Mb
ePub File Size: 13.42 Mb
ISBN: 829-4-97819-984-1
Downloads: 29917
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulkilabar

Lift is de opwaartse kracht gerealiseerd door een draagvlak wanneer dit door de lucht beweegt. Als we de krachten, lift, thrust en drag optellen en als deze resultante gelijk is aan het gewicht, dan is het toestel in evenwicht. B Bazuinen van Jericho. De kleppen worden hiervoor naar beneden gedrukt worden, waardoor de snelheid van de lucht boven dit draagvlak groter is dan de snelheid eronder.

Aangezien we het toestel laten hellen, wordt het gewicht, dat altijd naar de aarde gericht is, opgedeeld in een componente van vlieguig, positief werkend op de hoofddrag en een componente van lift, negatief werkend op de hoofdlift.

Vliegtuig-aerodynamica by Jesper van Hout on Prezi

Het vliegtuig zal dus dalen. Om een evenwicht te bekomen, moet de resultante van deze 6 krachten gelijk zijn aan de nulvector. Dit draaimoment delen we door 4,56 inch-pounds, dit omdat 1 pk overeenkomt met 4,56 inch-pounds van het draaimoment. In andere projecten Wikimedia Commons. Om een evenwicht te bekomen, moet de resultante van deze acht krachten gelijk zijn aan de nulvector. De interferente drag Door de wederzijdse werking van luchtstromen op elkaar vliegguig het samentreffen ervan, krijgen we deze interferente drag.

Deze formule werken we uit voor een staafje dat in een luchtstroom vliegtuuig. Hierbij gelden, voor de vier hoofdkrachten, weer dezelfde formules.

  ALAIN QUEMIN PDF

Door de wederzijdse werking van luchtstromen op elkaar bij het samentreffen ervan, krijgen we deze interferente drag. Dus hoe groter de invalshoek, hoe groter de lift en hoe groter de drag. Deze drie hoofdbewegingen zijn rollen, stampen en gieren. Luchtvaart naar jaar Luchtvaartincident of vliegramp. Gewicht werkt altijd naar het middelpunt van de aarde toe.

Die lift staat altijd loodrecht op het vleugeloppervlak figuur Daarnaast komt de formule voor de resultante van lift en drag. Het Reynolds-nummer Deze invloedsfactor is laag in het wijdse luchtruim en bij berekeningen voor vliegtuigen wordt dan ook geen rekening gehouden met het Reynolds-nummer.

Nu is de totale gerealiseerde kracht van de vier motoren samen door het zwaartepunt gelijk aan 4xF. De formule van het Reynolds-nummer: Als we al deze situaties bekijken, kunnen we zeggen dat er vier hoofdkrachten, lift, thrust, drag en gewicht zijn, die bij iedere beweging opgesplitst worden in verschillende componenten.

Dit is de ongewenste, maar onvermijdelijke drag die voortkomt uit de lift en daalt als de invalshoek vermindert.

De rest van de krachten zoals gewicht, thrust en drag blijven. Om de staart naar links te draaien, moeten we het roer naar rechts positioneren, om dan weer vanuit het principe van Bernouilli af te leiden dat de staart inderdaad naar links beweegt.

Drag werkt parallel aan de windrichting. Door het principe van Bernoulli en een wet van Newton kunnen we begrijpen hoe lift wordt geproduceerd.

Docent vliegtuig/helikoptertechniek, helikopter-aerodynamica en als theorie en praktijk

Dit gebeurt weer via Bernoulli. C Canard luchtvaart Cockpit Cockpitvoicerecorder Vliegtuih de vol. De krachten die inwerken op het vliegtuig worden vooral veroorzaakt door de invalshoek, de dichtheid van de lucht, de snelheid, de motor, de druk, de vleugeloppervlakte en het gewicht.

Deze resultante werkt in tegengestelde zin, maar in dezelfde richting als het gewicht.

  KURAN NA BOSANSKOM PDF

Parasitaire weerstand

Deze basiskrachten zijn lift, gewicht, thrust of stuwkracht en drag of slepende kracht. De componente van drag Deze werkt in dezelfde zin en richting als de hoofdkracht drag. Hierdoor draait het vliegtuig naar rechts. Zie de categorie Aircraft components van Wikimedia Commons voor mediabestanden.

Deze invalshoek is identiek als die bij de lift. We gebruiken de derde wet van Newton, die zegt dat er voor iedere kracht een reactiekracht is, en zien we dat er een centrifugale kracht ontstaat. De aerodynamixa wet van Newton luidt: Gewicht en drag zijn dan vliegtuih negatief werkende krachten.

Categorie:Vliegtuigonderdeel – Wikipedia

Weer door het principe van Bernoulli zal een grotere druk naar boven ontstaan dan naar onderen en zo wordt de staart naar boven en de neus naar beneden gedrukt. Het principe van Bernoulli zegt: E Electronic flight bag Elevon Engine-indicating and crew-alerting system.

Als we het vliegtuig naar rechts laten draaien, dan moet de staart naar links bewegen ten opzichte van de as. Om het vliegtuig te laten stijgen, moeten we het staartoppervlak doen dalen en dus de kleppen van het vliegtuit naar boven drukken.

Om het vliegtuig te laten draaien, gebruiken we de gewone lift van het vliegtuig.

Dit is de hoek tussen de richting van de horizon en de richting van de thrust en de drag, alsook de as waarrond het stampen gebeurt. We bouwen deze formule om: Drag is de kracht die naar achter toe werkt en tegengesteld is aan de beweging van het vliegtuig door de lucht.